DITA BOTËRORE E SKIZOFRENISË

24 maji ishte Dita Botërore e Skizofrenisë. Skizofrenia është një sëmundje e rëndë mendore që prek më shumë se 21 milion njerëz në të gjithë botën sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Qëllimi i kësaj dite është përhapja e vetëdijes për këtë sëmundje, zhdukja e miteve dhe bestytnive rreth sëmundjeve mendore në përgjithësi.
Simptomat e zakonshme të skizofrenisë përfshijnë mendime të marra, deluzione dhe halucinacione.
Skizofrenia është një gjendje psikiatrike ku kimikate të caktuara në zona të caktuara të trurit janë jashtë ekuilibrit. Nëse kjo ndodh, mund të ketë mungesë të bashkërendimit midis mendimeve, veprimeve dhe emocioneve.
Skizofrenia është një gjendje klinike, ashtu si diabeti dhe hipertensioni ku objektivi është administrimi i simptomave dhe nevoja për mjekim të rregullt.
Skizofrenia është një sindromë me etiologji shumëfaktoriale dhe ndryshe nga sëmundjet e tjera, ajo nuk ka shërim, por ka mjekim. Synimi i menaxhimit është zgjidhja e simptomave dhe parandalimi i relapsit.
Skizofrenia fillon në moshën e hershme të adoleshencës ose adoleshencën e vonë, zakonisht midis moshës 15 deri në 28 vjeç.
Burrat gjithashtu kanë një rrezik më të lartë për të vuajtur nga sëmundja sesa gratë. Burrat kanë një moshë më të hershme të fillimit sesa gratë. Ata gjithashtu kanë tendencë të vuajnë nga një formë më e rëndë e sëmundjes me simptoma më negative, më pak shanse për një shërim të plotë dhe një rezultat më të keq.
Njerëzit e prekur nga skizofrenia shfaqin agresion kryesisht sekondar ndaj halucinacioneve (duke dëgjuar zëra që flasin rreth tyre, duke i kërcënuar ata ose duke i urdhëruar ata), deluzione (të natyrës persekutuese) dhe shtrembërimeve në kufijtë e egos që dëmtojnë gjykimin e tyre për realitetin. Kështu, njerëzit me skizofreni nuk janë të rrezikshëm për shoqërinë, por ata mund të dëmtojnë potencialisht veten e tyre ose të tjerët – të njohur dhe të panjohur si pasojë e përvojave të tyre abnormale psikike.